A BANKA (Akeš) Augmented Reality Game Presentation

Promocijski video, ki smo ga posneli za  Revolv-AR.

FB Stran: https://www.facebook.com/RevolvAR?fref=ts

simon